Kontakt

Koordynator Konkursu:
Jolanta Karpińska

Biuro Promocji
Szkoła Filmowa w Łodzi
ul. Targowa 61/63
90-323 Łódź

T: + 48 42 275 59 54
M: + 48 600 389 062
E: jkolano@filmschool.lodz.pl

Obsługa projekcji konkursowych:
Malwina Czajka, Przemek Glajzner

Kino Szkoły Filmowej
Szkoła Filmowa w Łodzi
ul. Targowa 61/63
90-323 Łódź

M: +48 783 023 416
E: malwina@kameraakcja.com.pl